سلام...طبق صحبت هایی که با بعضی از دوستان داشتیم قرار شد که با توجه به هرنوع برنامه نسبت به معرفی لوازم مورد نیاز و مهم اون نوع برنامه اقدام کنیم تا دوستانی که تازه به جمع ما می پیوندند با سوالات کمتری مواجه بشند...از نظر و راهنمایی همه البته به صورت پیغام خصوصی (تا بحث خیلی شلوغ نشه) استقبال می کنم...